JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Informacje

Opublikowano: sobota, 14 marzec 2020

       

 1. Księża biskupi wyznaczyli dyspensę od niedzielnych praktyk religijnych. Polega ona na czasowym zniesieniu obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. Jest ona zalecana przede wszystkim:

 • osobom w podeszłym wieku,

 • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

 • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

 • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Jednocześnie Kościół zachęca do uczestniczenia w telewizyjnych lub radiowych transmisjach Mszy św.

W  kościele:

 • powinniśmy siadać w pewnych odstępach od siebie,

 • przekazywać znak pokoju poprzez skinienie głowy,

 • możemy przyjąć Komunię św. na rękę,

 • niekorzystanie z kropielnic,

 1. Wszelkie zaliczenia, spotkania w ramach przygotowania do bierzmowania zostają zawieszone do odwołania.

 2. Dekanalny kurs przedmałżeński zostaje przerwany – po unormowaniu się sytuacji uczestnicy zgłoszą się w celu ustalenia dalszych kroków.

 3. Róże różańcowe odmawiają swoje modlitwy prywatnie w domach łącząc się duchowo.

 4. Biuro parafialne będzie czynne codziennie po wieczornej Mszy św. – tylko najważniejsze sprawy.

 5. W razie zauważenia u siebie objawów mogących wskazywać na zarażenie się wirusem należy bezwzględnie pozostać w domu i telefonicznie skontaktować się ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Odpowiednie służby pokierują taką osobą dalej.

           Numer całodobowej infolinii to: 800 190 590.

 1. Na młodzieży i dzieciach spoczywa szczególna odpowiedzialność. Powinny one pozostać w domach. Zabronione jest przebywanie w większych grupach. Rodzice niech czują się zobowiązani do dopilnowania tego zalecenia.

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Krajence

Copyright © 2010-2015. All Rights Reserved.