JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Caritas

Opublikowano: niedziela, 31 styczeń 2016

Caritas jest to miłość oparta na braterstwie, mająca na celu podnosić oraz wspierać i akceptować wszystkich potrzebujących.

Pomoc dostarczana jest w miarę możliwości dla wszystkich, którzy jej wymagają – ubogich oraz słabych. Nie ważne są tutaj pobudki rasowe, a także związane z wyznaniem, czy pochodzeniem narodowościowym. Miłość ta wzywa, a jej cel to uzdalnianie chrześcijanina przez łaskę samego Jezusa Chrystusa. Najważniejsze, związane z kolejnością oraz hierarchią, stało się zwyczajne otwarcie wobec potrzebujących i zgnębionych bliźnich. Tak Caritas tłumaczy wspólnota Kościoła, pokazując jej szczególny sens, który stanowi racją działalności organizacji, noszącej nazwę Caritas. Tak działa ta instytucja w ramach diecezji, ale oby łatwiej dotrzeć do poszczególnych miejsc, powołano Caritas parafialne, które to spełniają następujące zadania:

  • uaktywnienie działalności dobroczynnej wspólnoty jaką stanowi parafia;
  • rozpoznanie konieczności niesienia pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna;
  • dostarczanie pomocy najbardziej potrzebującym;
  • współpraca z centralą Caritas oraz z Caritas działającej w parafiach.

Nasza Caritas parafialna powstała jeszcze w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. To w ramach tej Diecezji rozpoczęła swoją działalność 31. stycznia 1995 roku. Z uwagi na zmianę diecezji 1. marca 2006 roku nasz oddział Caritas otrzymał dekret powołujący Caritas Parafii w Diecezji Bydgoskiej. Pracę w nim wraz z innymi wolontariuszami rozpoczęła wówczas jako prezes p. Łucja Pelutis i to ona przez wiele lat angażowała się w pomoc potrzebującym z naszej Parafii. Po jej odejściu wspólnie z p. Lidią Brzezińską postanowiłyśmy kontynuować rozpoczęte dzieło. W pracach Caritas systematycznie uczestniczy 10 wolontariuszy (bardzo zapraszamy osoby chętne o otwartym sercu o włączenie się w to dzieło).

Czym zajmujemy się w naszej Parafii???

To nie tylko zbiórki do puszek dla potrzebujących, ale bardziej i mniej systematyczna praca, a więc m.in.:

1. zbiórki żywności (przed świętami) i odzieży, a następnie jej rozdzielanie;

2. współpraca z MGOPS i Bankiem Żywności w ramach programu PEAD;

3. wypożyczanie wózków i balkoników dla osób chorych i niepełnosprawnych;

4. rozprowadzanie świec w ramach „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” i cegiełek, z których dochód przeznaczony jest na doposażenie wyprawek do szkoły.

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Krajence

Copyright © 2010-2015. All Rights Reserved.