JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Poradnictwo Rodzinne

Opublikowano: niedziela, 31 styczeń 2016

To niesamowite: małżeństwa nie wymyślili ludzie, lecz nasz Stwórca!

Jego prezent ma być czymś, co nas uszczęśliwi. Ale dobre małżeństwo nie jest dziełem przypadku. Trzeba o nie wytrwale dbać, jak o każdą inną dziedzinę życia.

 

W naszej Parafii od lat już funkcjonuje poradnictwo rodzinne. Narzeczeni, którzy przygotowują się do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, odbywają trzy spotkania na tzw. kursie przedmałżeńskim. Jedno z nich to spotkanie z osobą duchowną, czyli z księdzem, dwa kolejne prowadzą doradczynie parafialne – osoby świeckie.

Dzisiaj młodzi małżonkowie, ze względu na różne zagrożenia, poddawani są wielkiej próbie, często się gubią i tracą właściwą orientację w kierowaniu własnym małżeństwem, nieraz popadają w zwątpienie, a nawet trwałem kryzysy. Tematyką naszych spotkań jest uświadomienie parom, jakie są cele małżeństwa i jak dobrze przygotować się do niego.

„Małżeństwo w zamyśle Boga”, „Przysięga małżeńska – jej sens i treści” oraz zapoznanie z Naturalnym Planowaniem Rodziny (NPR) – to tematyka pierwszego spotkania z doradczynią.

„Miłość małżeńska”, „Psychiczne i fizyczne różnice między kobietą i mężczyzną”, „Hierarchia wartości” oraz Planowanie rodziny – to zagadnienia poruszane na kolejnym spotkaniu.

Obecni zapoznają się z dokumentami Kościoła, które wyjaśniają, kim jest człowiek w zamyśle Bożym (Rdz 1, 26-31) i jaka jest nauka Chrystusa: opuści człowiek ojca i matkę… (Mk 10, 6-12). Mowa tu o Humanae Vitae – encyklice papieskiej Pawła VI. Słowa, od których się zaczyna, mówią, że rzecz dotyczy ludzkiego życia, jego przekazywania, tego, co w tej dziedzinie Kościół uważa za dobre, a co za złe. Jednocześnie mówi, że każde poczęte dziecko ma prawo do życia i nie dopuszcza żadnych form antykoncepcji.

Sobór Watykański II uczy, że małżeństwo i miłość małżeńska z natury swej skierowane są ku płodzeniu i wychowywaniu potomstwa; dzieci też są najcenniejszym darem małżeństwa i rodzicom przynoszą najwięcej „dobra”. Jednak Kościół mówi, iż nie ma to być bezrozumne płodzenie jak największej liczby dzieci, ale że małżonkowie mają wypełniać swoje zadanie w poczuciu ludzkiej i chrześcijańskiej odpowiedzialności oraz uwzględniając zarówno swoje własne dobro, jak i dobro dzieci, czy to już urodzonych, czy przewidywanych i rozeznając też warunki czasu oraz sytuacji życiowej. Decyzję o ilości posiadanych dzieci w duchu powyższych stwierdzeń podejmują sami małżonkowie. To wszystko stwarza potrzebę planowania rodziny.

Istnieją dwa sposoby podejścia do tego zagadnienia. Naturalne Planowanie Poczęći Kontrola Urodzin. NPR zakłada brak ingerencji w naturalny cykl płodności. Oznacza to, iż nie zmienia się naturalnej płodności, a jedynie podejmuje się decyzję o chęci poczęcia dziecka. W czasie spotkania wskazuje się parom motywy stosowania metod naturalnych, ale także powody sięgania po antykoncepcję.

Spotkania – to raczej warsztaty – prowadzone metodami aktywnymi, gdzie narzeczeni dyskutują, dzielą się swoimi przemyśleniami, wypracowują własne hierarchie wartości, by w końcu dojść do consensusu w parach. Projekcja filmu o NPP, praca z kartami obserwacji cyklu, „paski” do piramidy wartości, ulotki oraz płyta DVD z filmem „Życiu zawsze TAK”, którą młodzi zabierają ze sobą – to niektóre tylko środki dydaktyczne wykorzystywane na spotkaniach. Każdy ma szansę zaistnieć podczas pracy indywidualnej, zbiorowej lub w parach.

Na spotkania przychodzą osoby o różnych temperamentach, usposobieniach i przede wszystkim nastawieniu, ale szybko nawiązują współpracę z prowadzącą i grupą, dzięki czemu zawsze przebiegają one w miłej, przyjacielskiej atmosferze.

W imieniu Księdza Proboszcza oraz doradczyń serdecznie zachęcam do uczestnictwa w naszych spotkaniach.

 

Katarzyna Kwacz

Doradczyni Parafialna

 

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Krajence

Copyright © 2010-2015. All Rights Reserved.