JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Posługa Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej

Opublikowano: piątek, 01 kwiecień 2016

Na mocy sakramentu chrztu wszyscy wierni uczestniczą w kapłańskiej misji Chrystusa, który nadal żyje i działa mocą Ducha św. w Kościele. Dlatego też nowy Kodeks Prawa Kanonicznego osadzony w soborowej eklezjologii, widzi nieodzowne miejsce świeckich w posłudze Kościoła. Posługę uświęcania wypełnia Kościół przez Słowo Boże i sakramenty, a przede wszystkim przez Eucharystię. Jezus Chrystus w Eucharystii przychodzi do człowieka poprzez drugiego człowieka. Chrystus w Najświętszej Ofierze przychodzi również wówczas, gdy z braku zwyczajnych szafarzy, także świeccy rozdzielają Komunię Świętą, zgodnie z przepisami prawa (§ 230 par. 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

Dokument Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, wprowadzający posługę nadzwyczajnych szafarzy udzielania Komunii Świętej, uzasadnia to postanowienie „dobrem duchowym wiernych i prawdziwą koniecznością”. Po ustaleniu przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 2 maja 1990 roku ogólnych warunków umożliwiających powoływanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, biskupi diecezjalni uzyskali prawo do wprowadzenia tej posługi w swoich diecezjach. Nie ulega wątpliwości, iż zasadniczym dobrem duchowym wiernych jest częsta Komunia Święta zwłaszcza zanoszona chorym, w okresie wielkanocnym oraz przy okazji pozostałych świąt. Posługa szafarzy umożliwia przyjęcie Komunii Świętej chorym i osobom w podeszłym wieku, którzy prowadzili aktywne życie sakramentalne, a obecnie, zwłaszcza w niedzielę i święta poza wysłuchaniem mszy świętej w mediach, nie mają możliwości Jej przyjęcia. Pełnienie funkcji nadzwyczajnego szafarza wiąże się z odpowiedzialnością i służbą wobec Kościoła. Zobowiązuje również do pogłębiania własnej formacji poprzez uczestnictwo w rekolekcjach i dniach skupienia. Bardzo ważnym aspektem w posłudze szafarza jest modlitwa, życzliwość współpracujących kapłanów i wspólnoty parafialnej. Pierwsze upoważnienie udzielania Komunii świętej zostaje udzielone na okres jednego roku, a kolejne na czas określony przez biskupa diecezjalnego. W naszej wspólnocie parafialnej posługa nadzwyczajnego szafarza rozpoczęła się od 25 marca 2006 roku, dzięki staraniom ks. Proboszcza Józefa Pietrasa. Obecnie w naszej Parafii jest dwóch nadzwyczajnych szafarzy: p. Andrzej Wielga i p. Jerzy Graduszewski, a w całej Diecezji Bydgoskiej jest ich ponad 250.

Jerzy Graduszewski

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Krajence

Copyright © 2010-2015. All Rights Reserved.