JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Grupy parafialne

Opublikowano: niedziela, 31 styczeń 2016
Czym są grupy parafialne ?

Grupy parafialne tworzą małe wspólnoty ludzi, którzy poprzez konkretną pracę pragną pogłębiać swoją relację z Panem Bogiem. Pozwalają one na nowo odkryć Jezusa i podążać jego śladami.

W tych grupach czeka miejsce dla Ciebie. 

W dzisiejszym świecie, w którym tak często czujemy się samotni i wyobcowani wspólnota daje szansę odnalezienia własnego miejsca w życiu, odkrycia jego sensu i jego wartości jaką może być praca na rzecz pogłębiania swojej wiary. Pamiętajmy również, że każda wspólnota buduje więzi międzyludzkie, które nie raz mogą przydać nam się w życiu. 

Odpowiedzialność za parafię:

Największą odpowiedzialność za parafię ponosi proboszcz. Jednak każdy z parafian również odpowiada za tę wspólnotę. Parafia jest wielką rodziną. Stąd też każdy powinien czynić wszystko co możliwe dla jej duchowego rozwoju. Warto, abyś zaangażował się czynnie w życie tej wspólnoty. Na Ciebie czekają grupy tu działające; Twoja obecność może je bardzo ubogacić. Pamiętaj w swojej osobistej modlitwie o sprawach naszej parafii.

W naszej parafii działa wiele grup duszpasterskich, są to między innymi:

 1. Caritas

 Caritas jest to miłość oparta na braterstwie, mająca na celu podnosić oraz wspierać i akceptować wszystkich potrzebujących. 

Pomoc dostarczana jest w miarę możliwości dla wszystkich, którzy jej wymagają – ubogich oraz słabych. Nie ważne są tutaj pobudki rasowe, a także związane z wyznaniem, czy pochodzeniem narodowościowym. Miłość ta wzywa, a jej cel to uzdalnianie chrześcijanina przez łaskę samego Jezusa Chrystusa. Najważniejsze, związane z kolejnością oraz hierarchią, stało się zwyczajne otwarcie wobec potrzebujących i zgnębionych bliźnich. Tak Caritas tłumaczy wspólnota Kościoła, pokazując jej szczególny sens, który ...

 

 2. Liturgiczna Służba Ołtarza

 Wiele jest grup przy naszej Parafii, w których można zaangażować się w posługiwanie i rozwijanie swojej wiary, swoich talentów. Są grupy dla dorosłych, są grupy dla dzieci, a jest też jedna wyjątkowa, która łączy wszystkich - Liturgiczna Służba Ołtarza, czyli ministranci i lektorzy.

Obecnie jest 35 osób, które starają się swoje obowiązki wykonywać starannie i sumiennie, tak, jak tylko najlepiej potrafią i na ile im czas pozwala. Opiekunem tej grupy jest ...

 

3. Ministranci Seniorzy

 W Niedzielę Chrystusa Króla AD 2011 na Mszy św. o godz. 12.00 zapoczątkowała swoją działalność w naszej Parafiia nowa grupa „Ministrantów Seniorów”.Nie jest to coś nowego, w wielu parafiach istnieją takie grupy.

Dla mnie jako proboszcza istniały dwa zasadnicze powody, które przemawiały za zorganizowaniem takiej wspólnoty ...

 

 4. Poradnia Rodzinna

To niesamowite: małżeństwa nie wymyślili ludzie, lecz nasz Stwórca!

Jego prezent ma być czymś, co nas uszczęśliwi. Ale dobre małżeństwo nie jest dziełem przypadku. Trzeba o nie wytrwale dbać, jak o każdą inną dziedzinę życia.

W naszej Parafii od lat już funkcjonuje poradnictwo rodzinne. Narzeczeni, którzy przygotowują się do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, odbywają trzy spotkania na tzw. kursie przedmałżeńskim. ...

 5. Rada Parafialna

Rada Parafialna przy parafii pw. św. Anny w Krajence została powołana na prośbę ks. Proboszcza Józefa Pietrasa w 2006 roku. Jej członków wyłoniono poprzez wybory, w których czynny udział brali parafianie. Jest to przede wszystkim gremium doradcze, które ma służyć Proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego, ma pomagać w zdynamizowaniu życia Parafii oraz pomóc przy działaniach na rzecz lokalnego Kościoła ...

 6. Redakcja "Bożej Krainy"

Redakcja „Bożej Krainy” jest grupą, której celem jest tworzenie naszego parafialnego czasopisma. Spotykamy się kilka razy w roku, co 2-3 miesiące po to, aby powrócić do minionych wydarzeń, zatrzymać się nad tymi, którymi niejako wszyscy wspólnie żyliśmy. ” Boża Kraina” jest gazetą ukazującą się pod tym tytułem już od grudnia 2008 roku! Pomysłodawcą powstania czasopisma był poprzedni proboszcz naszej parafii – ks.Józef Pietras. Opiekę nad gazetą ...

 7. Schola Parafialna

Schola to grupa, której celem jest wysławianie Boga, modlitwa przez muzykę oraz pomaganie w tej modlitwie innym. Do zadań Scholi należy oprawa muzyczna liturgii parafialnej i czynny udział w niedzielnych Mszach Świętych, ważniejszych świętach i uroczystościach związanych z przeżywaniem roku liturgicznego, takich jak: Triduum Paschalne, Boże Narodzenie, Boże Ciało i wielu innych. To wiadomości ogólne… A cóż powiedzieć o nas???? Ostatnio zadaliśmy sobie pytanie: Jak długo już pracujemy? Trudno zliczyć te wszystkie lata – przecież tak szybko mija czas. Ale przez ostatnie kilkanaście lat „przewinęło” się wielu wspaniałych młodych ludzi. Najpierw ...

 

 8. Stowarzyszenie Wspierania Powołań


Na terenie naszej parafii zamieszkuje wiele osób, zatroskanych o wzrost i świętość powołań do życia kapłańskiego i konsekrowanego. Tylko Dobry Bóg wie, ile „pracownicy Winnicy Pańskiej” zawdzięczają; modlitwom, ofiarom i cierpieniom zanoszonym w tych intencjach.

            Naszą pomocą i modlitewną pamięcią ogarniamy: Kapłanów, braci i siostry zakonne tych, którzy już przeminęli na ziemi, tych, którzy przybliżali nam Boga w naszej parafii, którzy służą obecnie ...

 

9. Szafarze Komunii Świętej

Na mocy sakramentu chrztu wszyscy wierni uczestniczą w kapłańskiej misji Chrystusa, który nadal żyje i działa mocą Ducha św. w Kościele. Dlatego też nowy Kodeks Prawa Kanonicznego osadzony w soborowej eklezjologii, widzi nieodzowne miejsce świeckich w posłudze Kościoła. Posługę uświęcania wypełnia Kościół przez Słowo Boże i sakramenty, a przede wszystkim przez Eucharystię. ...

10. Szkolne Koło Caritas

Już od ponad roku w naszej Parafii swoją działalność prowadzi Szkolne Koło Caritas. Dzieci i młodzież pod opieką Pani Marioli Seredyn oraz Pani Ludmiły Graduszewskiej bardzo chętnie pomagają potrzebującym. Chociaż wolontariuszy nie ma zbyt wielu, zawsze docierają do najbardziej potrzebujących osób w naszej Parafii. Ich pomoc jest dobrowolna i bezinteresowna, nie liczą na nic w zamian, a najpiękniejszym podziękowaniem dla nich jest szczery uśmiech drugiej osoby, dobre słowo. 

 

11. Świetlica Caritas

Kiedyś nucono piosenkę „Czterdzieści lat minęło...”. My w naszej świetlicy moglibyśmy zaśpiewać sobie: „dziesięć lat minęło jak jeden dzień...”, a wydaje się jakby to było wczoraj.

Na jednym ze spotkań przed rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym zrodził się pomysł, aby wykorzystać pomieszczenia dawnych salek katechetycznych i tam zorganizować świetlicę, w której mogłyby się spotykać dzieci z naszej Parafii, aby odrobić lekcję, nadrobić zaległości, pomóc sobie wzajemnie, a także uczyć się mówić „nie”, gdy ktoś będzie namawiał do złych rzeczy. 

12. Spotkania Młodych

Kościół, wspólnota chrześcijan, narodził się ponad dwa tysiące lat temu w czasie modlitwy pierwszych chrześcijan, uczniów Jezusa. Od tego momentu to doświadczenie zgromadzenia na modlitwie odnawia się i kontynuuje. 

Wspólnota młodzieżowa powstała w naszej parafii dzięki pragnieniu jej członków – ludzi młodych, którzy odkrywając w sobie głęboka potrzebę Wspólnoty i ...

13. Żywy Różaniec

Żywy Różaniec na ziemi odzyskanej w polskiej Krajence został (chyba) założony w 1950 roku. Pamiętam to z opowiadań teściowej. Była to Róża, której założycielką i zelatorką była pani Piątek. Składała się z 15 kobiet – jedną z nich była moja teściowa. Teraz Róż Żywego Różańca jest szesnaście: czternaście żeńskich i dwie męskie. Dużo jest jednak niekompletnych, bo – niestety – ludzie starsi odchodzą do wieczności, a nie zawsze można znaleźć chętnych na ich miejsce. Ogółem jest nas około 280 osób. ...

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Krajence

Copyright © 2010-2015. All Rights Reserved.