JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Kancelaria parafialna

Opublikowano: niedziela, 31 styczeń 2016

 

Wtorek 1530 - 1630

Czwartek 1845 - 19 30

Sobota 900 - 1100

 

 

 

Chrzest Święty

Zgłoszenie najpóźniej dwa tygodnie przed uroczystością w godzinach urzędowania kancelarii.
W kancelarii parafialnej przedstawiamy następujące dokumenty:

 • Akt urodzenia dziecka z USC;
 • Dowody osobiste;
 • Dane personalne rodziców chrzestnych;
 • Chrzestni (także z naszej parafii) - zaświadczenie od Proboszcza swojej parafii, że mogą podjąć obowiązki rodziców chrzestnych.

Przypominamy, że rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

 • Niewierzący czy osoby innej wiary,
 • Osoby niepraktykujące,
 • Żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
 • Nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy,
 • Prowadzący gorszący tryb życia,
 • Rodzice przyjmującego chrzest.

Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście w godzinach urzędowania kancelari trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.

W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

 • Dowody osobiste;
 • Metrykę chrztu z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania, w przypadku jego braku - świadectwo bierzmowania;
 • Metryka chrztu ważna jest 3 m-ce od daty jej wystawienia;
 • Świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej lub średniej, albo świadectwo ukończenie szkoły średniej lub zawodowej, jeśli na świadectwie widnieje ocena z religii;
 • Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (kursu przedmałżeńskiego);
 • Jeśli narzeczeni chcą zawrzeć małżeństwo konkordatowe - sakrament małżeństwa, który pociąga również skutki przewidziane w prawie polskim - zobowiązani są także przedłożyć w parafii zaświadczenie w trzech egzemplarzach z USC miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych. W tym celu obie strony muszę przedstawić w USC akty urodzenia z dowodami osobistymi. Zaświadczenie jest ważne 3 m-ce od jego wydania;
 • Jeżeli nupturienci zawarli wcześniej kontrakt cywilny, muszą również przedstawić w parafii zaświadczenie o jego zawarciu;
 • Wdowiec lub wdowa musi przedstawić dodatkowo akt zgonu współmałżonka wydany przez parafię.

Nauki przedślubne odbywają się przez cały  rok, dokładne terminy podawane zawsze są w ogłoszeniach.

Sakrament Chorych

Komunia Święta dla Chorych

Chorych, z posługą sakramentalną, kapłani odwiedzają w pierwszą sobotę miesiąca - w nagłych przypadkach w każdym innym czasie. Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą). W domu chorego należy przygotować stół nakryty białym obrusem, krzyż oraz świece. Wszyscy obecni w domu biorą udział w modlitwie. Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego, aby ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem.

W każdą niedzielę chorzy i starsi parafianie mają możliwość przyjęcia Komunii Świętej w domu. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii. 

Pogrzeb Katolicki

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania zmarłego o każdej porze dnia. W kancelarii należy okazać:

 • akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią,
 • pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie zmarły mieszkał (jeśli pogrzeb ma się odbyć w innej parafii).

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy Świętej (z przyjęciem Komunii Świętej).

 

 

 

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Krajence

Copyright © 2010-2015. All Rights Reserved.