JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Krzyże codzienności

Opublikowano: piątek, 01 kwiecień 2016

Niosę krzyż

niespełnionych nadziei

nieudanego życia

chorego serca czy wątroby

domu, gdzie w kącie czyha złość

dni podobnych do siebie jak krople wody

i chciałabym to rzucić od zaraz,

pozbyć się tego uwierającego balastu,

chciałabym zacząć od nowa.

Poznaję nowego człowieka. Interesujący. Może z nim udałoby się życie.

Buduję szczęście w szklanej kuli egocentryzmu.

Mam plany.

Mam możliwości.

Mam przemyślenia.

Brak tylko argumentów przed samym sobą na nowy rozdział życia.

Dlaczego Ty nie rzuciłeś swego krzyża na drodze, Chryste.

Dlaczego nie zepchnąłeś go do rowu i nie uciekłeś.

Przecież mogłeś...

Teraz miałabym wytłumaczenie, by porzucić własny.

 

 

Klasztor Kcynia

,,Na drogach ludzkich sumień, nieraz tak trudnych i tak bardzo powikłanych, Bóg postawił wielki drogowskaz, który życiu ludzkiemu nadaje kierunek i ostateczny sens. Jest nim krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa"”

Jan Paweł II

Skoczów 22.V.1995

,,Poprzez krzyż człowiek zobaczył na nowo perspektywę swojego losu, swego na ziemi bytowania. Zobaczył, jak bardzo go umiłował Bóg. Zobaczył i stale widzi w świetle wiary, jak wielka jest jego własna wartość. Nauczył się człowiek swoją godność mierzyć miarą tej Ofiary, jaką dla jego zbawienia złożył Bóg ze swojego Syna: ,,tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginał, ale miał żywot wieczny” (por.J 3,16).

Jan Paweł II

 

Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Bydgoszczy

,,W utrapieniu nie skarż się przed ludźmi, ale idź do Pana Jezusa i powiedz: Panie, ratuj bo ginę!” (por. Mt.8,25), a Pan Bóg może nie zdejmie krzyża ale da siłę”.

,,Krzyż składa się z kawałków drzewa skrzyżowanych w jednym punkcie. W życiu codziennym krzyż składa się z woli Bożej i naszej, kiedy się one krzyżują”.

Św. Maksymilian Maria Kolbe

 

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Kcynia

Musimy pamiętać, myśląc o krzyżu, że na Golgocie były trzy krzyże, a wśród tych trzech krzyży jedynie z jednego krzyża płynęło na świat zbawienie. Jak z tego widać, krzyż krzyżowi nierówny. Jeśli można powiedzieć, że każdy człowiek jest w życiu krzyżowany na jakimś krzyżu, to trzeba zapytać, na jakim krzyżu jest się krzyżowanym”.

ks. Tischner

Tarnówka

,,Nie wolno nam oddzielać krzyża od miłości Jezusa, w przeciwnym razie stałby się on ciężarem, którego w swej słabości nie potrafilibyśmy udźwignąć”.

Ojciec Pio

 

Klasztor Księgi Henrykowskiej- Henryków

,,Każdy, kto należy do Chrystusa, jest przeznaczony, by przejść przez wszystkie etapy Jego życia aż do włączenia się w Jego dojrzałość, a możliwe, że i pójście wraz z Nim drogą krzyża, która prowadzi do Getsemani i Golgoty”.

św. Edyta Stein, XX w.

Podróżna

,,Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa!

Kiedy na górze w Galilei Pan mówi do Apostołów: ,,Dana mi jest wszelka władza
w niebie i na ziemi” (Mt 28,18), wówczas nasza myśl i serce zwracają się do Krzyża.

To w Krzyżu jest Ci dana, o Chryste, ,,wszelka władza”, taka władza, jakiej nikt inny nie ma w dziejach świata.

To w Krzyżu jest moc odkupienia człowieka, w imię której Apostołowie słyszą: ,,Idźcie...nauczajcie wszystkie narody”.

To w Krzyżu Chrystusa Bóg Trójjedyny: Ojciec, Syn i duch Święty stał się Życiem dusz nieśmiertelnych. A początek tego Życia stanowi chrzest.

To w Krzyżu, w tym – po ludzku znaku hańby – stałeś się o Chryste, Pasterzem naszych dusz i Panem dziejów.

Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa!

Ave Crux.

Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa!

Gdziekolwiek znajduje się twój znak, Chrystus daje świadectwo swojej Paschy: owego ,,przejścia ze śmierci do życia”. I daje świadectwo miłości, która jest mocą życia
– miłości, która zwycięża śmierć.

Bądź pozdrowiony Krzyżu, gdziekolwiek się znajdujesz, w polach, przy drogach, na miejscach, gdzie ludzie cierpią i konają...na miejscach, gdzie pracują, kształcą się i tworzą...

Na każdym miejscu, na piersi każdego człowieka, mężczyzny czy kobiety, chłopca czy dziewczyny... i w każdym ludzkim sercu, tak jak w sercu Jadwigi, pani wawelskiej.

Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa.

Jan Paweł II

(Kraków – na Wawelu, czerwiec 1987)

 

 

kościół św. Anny- Krajenka

Jezus nigdy nie bez Krzyża, ale Krzyż nigdy nie jest bez Jezusa.

Na tej ziemi każdy ma swój krzyż, ale musimy robić tak, aby nie być tym złym łotrem, ale tym dobrym.

Pan nakłąda ciężar i zarazem od niego uwalnia. Dlatego też, jeśli On nakłąda krzyż komuś ze swoich wybranych, to także daje wystarczającą moc, która uzdalnia do udźwignięcia tego ciężaru. On sam go wspiera.

św. Ojciec Pio

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Krajence

Copyright © 2010-2015. All Rights Reserved.